Asura (feat. Eiko Shimamiya) Front Cover

Asura (feat. Eiko Shimamiya)

-

Yoshihiro Tsukahara

Asura (feat. Eiko Shimamiya)

  1. Asura (feat. Eiko Shimamiya)

Theme song for game app "Shinken!! kai".
Lyrics, songs: Eiko Shimamiya.
Composition, performance: Yoshihiro Tsukahara.
Copyright: DMM GAMES

Yoshihiro Tsukahara

Artist page

Studio Riccio