<MAGATSUNOTE:DRAMA> Front Cover

<MAGATSUNOTE:DRAMA>

MAGATSUNOTE, XAAXAA, Ouroboros, MITSUHIDE(CV:Nobuhiko Okamoto), TOSHIMITSU(CV:Noriaki Sugiyama), SAMANOSUKE(CV:Genki Okawa), ARK Iryo-kyoku, IEYASU(CV:Taiki Bito), TADAKATSU(CV:Kazuhiro Okamoto) & NAOMASA(CV:Chiharu Sawashiro)

Track List

※ Preview may take some time.
※ Preview is not available for songs under copyright collective.

Past Rank In

<MAGATSUNOTE:DRAMA>

Apple Music • Anime Top Songs • Romania • TOP 41 • 17 Aug 2022 Apple Music • Anime Top Songs • United Arab Emirates • TOP 43 • 2 Nov 2022 Apple Music • Anime Top Songs • Colombia • TOP 83 • 29 Oct 2022 Apple Music • Anime Top Songs • Cambodia • TOP 101 • 22 Sep 2022 Apple Music • Anime Top Songs • New Zealand • TOP 104 • 21 Aug 2022 Apple Music • Anime Top Songs • Czech Republic • TOP 125 • 2 Nov 2023 Apple Music • Anime Top Songs • Brazil • TOP 126 • 9 Sep 2023 Apple Music • Anime Top Songs • Ecuador • TOP 126 • 14 Oct 2022

Artist Profile