Front Cover

Street Story 3

 1. Natsu no SETSUNA
 2. Lino
 3. Naa-tsu
 4. Hikari
 5. Ikanaide
 6. SHAMPOO
 7. Seaside Dreamin - Ogimi Village ver
 8. KANADE Okinawa Seaport Festival Live Ver
 9. Kaze no Michi Shirube
 10. Ryukyu Hotaru Stone
 11. Chiisana Inochi no Uta

Okinawa Singer Song Writter - SOAK
3rd Album Release.

Official Website
http://soak.okinawa

SOAK.Okinawa

SOAK from Okinawa,Japan Check my Website http://soak.okinawa

Artist page

BROOOVE