Yokushiutsu no Senkouhanabi

  1. Kara no Kingyobachi
  2. Yoru ga warawanai
  3. Senkouhanabi

Mahisuru Pocket

サイコキネシス身にまとって成層圏を突き抜けるオカルトフォース集団。

Artist page