MIRA

  1. Recipro
  2. Neko to mangekyou
  3. Abel
  4. City soda
  5. Kimi no byoki
  6. Error
  7. Sekai ni afureru ai wo hitotsu

BUNROKU's first vocaloid album from Japan.
Guitar rock and alternative.
Please listen ! :^)

Tohoku Zunko