- shizuku -

  1. - shizuku -

Hiroki Kashiwagi (Cello) & Kenichi Mitsuda (Piano) duo unit "Futaritabi"

"Futaritabi

Hiroki Kashiwagi (Cello) / Kenichi Mitsuda (Piano)

Artist page

Hiroki Kashiwagi

Cellist / Music Producer / Composer

Kenichi Mitsuda

Composer / Arranger / Pianist / Singer Song Writer

bluesofa records