BABY LIKE A PAPERDRIVER

  1. Seikatsu to Longtrip
  2. Cinema
  3. Kininaru Anoko (Undogutsu to Dystopia)
  4. Reminisense
  5. Man After Man
  6. Boku no Kawaii Sweat
  7. Moshimo Kimi no Guitar wo Moyasetara
  8. Gypsy
  9. Tokyo Instant Babys
  10. Like A PaperDriver

Life Is Craft