INFINITY GIRL (Vietnam version)のジャケット写真

INFINITY GIRL (Vietnam version)

トラックリスト

※ 試聴は反映までに時間がかかる場合があります。
※ 著作権管理事業者等が管理する楽曲は試聴できません。

Mở ra một tương lai bất định, dũng cảm tiến về phía trước và tạo nên những kỷ niệm rực rỡ.
Đừng để người khác định nghĩa bạn!
Hãy bắt đầu một hành trình mới và tạo nên những khả năng vô hạn cùng Nikki.