color code

  1. haru ga saku
  2. akai ito
  3. uta utai
  4. chocolate mint love
  5. Sunday Sunset

2018.4.29 Release
Yuki Yumeno 1st mini Album[color code]

Tr.1 haru ga saku(Music:Takumu Kotohra)
Tr.2 akai ito(Music:Takuya Ohata)
Tr.3 uta utai(Music:noriru)
Tr.4 chocolate mint love(Music:kazuki)
Tr.5 Sunday Sunset(Music:TOKOTOKO)

Yuki Yumeno

Artist page

Yume Jirushi