Kaigo

  1. 4AM
  2. Ore no Kaigokan
  3. Renkei
  4. Shi to no Sougu
  5. Yutori ga Hitsuyou
  6. Kaigo shiyou.
  7. Last shit

QOL

現役介護士ラップユニット"QOL"(キューオーエル) 「しっかり仕事、しっかりチル。介護の良さ、伝えます。」をモットーに介護、福祉の魅力を伝えるべく活動中

Artist page

Machi Kouba Studio