kioku dakeno mono

  1. Muri Desu
  2. Doudatte E Janaika
  3. Ato 5hundake Nekasete Kudasai
  4. Shiwakucha
  5. Ashita Sekaiga Owarebaiinoni
  6. Tsumaranai Hibi

equatsaz

Their music seems negative. But they fascinate in a drop of gentleness in it.

Artist page