OZO

  1. OZO

kirye

from2018.10〜 ◇◆PostRock × HardRock × Instrumental =?◆◇ 名古屋発、新宿を拠点に活動中。

アーティストページへ