OBAKE KOWAI Front Cover

OBAKE KOWAI

Track List

※ Preview may take some time.
※ Preview is not available for songs under copyright collective.

itomatoayako
1st mini album[OBAKE KOWAI]
2013.3.29.Release

1.OBAKE KOWAI
2.TONGARISAN
3.UWANO SORA
4.BIRUROBO
5.KAGEBOUSHI

Artist Profile