love

 1. like a magic
 2. wassioi
 3. GAKUREKI
 4. Oh Gi Mama
 5. jocho
 6. hiphop dream
 7. kaerunouta
 8. syoujiki kenka sitakoto nai
 9. ki
 10. omaedare (Chillstep Ver.)
 11. kingasinnen
 12. monosugoi otoko
 13. hazama no katto
 14. kokkara

dongurizu

Welcome to DONGURIZU world!!

Artist page