TENKA TAJI CHAOS Front Cover

TENKA TAJI CHAOS

MAGATSUNOTE, ARK Kansa-kyoku, MASAMUNE(CV.Mineta Hiromu), KOJURO(CV.Horie Shun), MAD FANG, HIDEYOSHI(CV.Ogasawara Jin), KANBE(CV.Baba Junpei), KIYOMASA(CV.Nakamura Shugo), Ouroboros, MITSUHIDE(CV:Nobuhiko Okamoto), TOSHIMITSU(CV:Noriaki Sugiyama), SAMANOSUKE(CV:Genki Okawa), Hollyhock, IEYASU(CV:Taiki Bito), TADAKATSU(CV:Kazuhiro Okamoto), NAOMASA(CV:Chiharu Sawashiro), Dairokutenmaougun, NOBUNAGA ODA(CV:Shinichiro Kamio), Ranmaru(CV:Shunichi Toki), RIKUDOEN, Yukimura(CV:Kenji Nojima), Sasuke(CV:Masamu Ono) & Saizo(CV:Hayato Dojima)

Track List

※ Preview may take some time.
※ Preview is not available for songs under copyright collective.

Past Rank In

TENKA TAJI CHAOS

Apple Music • Anime Top Songs • Romania • TOP 19 • 5 Apr 2023 Apple Music • Anime Top Songs • Brazil • TOP 143 • 29 Jul 2023 Apple Music • Anime Top Songs • Philippines • TOP 198 • 21 Jul 2023

Artist Profile

DD RECORDS